ESRARENGİZ COĞRAFYANIN MOTİFLERİ TÜM DÜNYADA

Eskimeyen Tibet üslubu, yeni tarzlara ve farklı arayışlara rağmen her sezon ürün skalalarında kendine yer bulmayı başarıyor. Tibet üslubunu özel kılan nokta ise, kendi coğrafyasında yetişen koyunların özel yünüyle dokunmasından, kullanılan doğal boyadan ve kendine has tekniğinden çok, Tibet kültürünün beslediği cesur motifler ve o motiflerin kendi aralarında yarattıkları eşsiz uyum.

ESRARENGİZ COĞRAFYANIN MOTİFLERİ TÜM DÜNYADADış pazarın beklentilerini karşılamakamacıyla bugün kendi özgün renklerindenuzaklaşmış ve özel motifleriniasimile etmiş olsa da Tibet’in gizemlicoğrafyasının etkileri ona ait üsluplahalılarında hala yaşıyor.

Birçok halıkoleksiyonunda karakteristik özellikleriylekarşımıza çıkan Tibet tarzı,2000 yıl önce dokunan yün paspaslarlaortaya çıkmıştır.

Kırmızı, yeşil ve siyah renklerle doğan Tibet tarzızaman içinde mercan, krem ve camelgibi tonları benimsemiş ve bugün bildiğimizTibet halı üslubunu ortayaçıkarmıştır.

Tibet kültürüne ait ritüellerinsomut sonuçlarından biri olanTibet halısı, ilk yıllarda meditasyonpaspası, eğer bezi ve “kang” adıverilen içten ısıtmalı toprak yataklardakullanılmıştır.

Bugün, tüm dünyadabilinen Tibet halılarının kendi topraklarındandış dünyaya açılması iseancak 1960’lı yıllarda gerçekleşmiştir.

Bu yıllarda Nepal’e yerleşen azsayıda Tibetli kendileri için dokuduklarıhalılarda, Tibet tarzı dokumacılığınNepal’e taşınmasını sağlamışlardır.

1975 yılında Nepal’den BatıAlmanya’ya, 1979 yılında iseİngiltere’ye ihraç sürecinin başlamasıylada, Tibet halıları ilk gerçek yolculuklarınabaşlamışlardır.

Tibet yünü halı yapımındakullanılan en iyi malzeme

Tibet halısını farklı kılan desenlerin yanı sıra kullanılan yöntemdir.

Elleriyle eğirdikleri ipliği çift sıradüğümle bir sopanın etrafındadüğümleyen Tibetliler, bir sırayıtamamladıktan sonra ipliği keserler.

Kullanılan iplik, tüyleri kalın, kısa veparlak olan Tibet koyunlarından eldeedilir.

Halı yapımında kullanılan eniyi malzeme olarak kabul edilen Tibetyünü, koyunların sağlıklı ovalardayetişmesinden ve bu nedenle tüylerininen yüksek kaliteyi elde etmesindenkaynaklanır.

1800’lerin sonunda, Xininig veHuangyuan’da İngiliz, Amerikalı veAlman tüccarların kurdukları şirketler,Tibet halılarında kullanılan buyünlerin tüm dünyada tanınmasınısağlamıştır.

Böylece, Tibetlilerin,2000 yıl önce koyun yünüyle dokuduklarıpaspaslar zaman içinde eskimeyenbir akıma dönüşmüştür.

Tibet halılarının en önemli özellikleri,onlara hayat veren cesur Budistdesenleridir.

Ayrıca bu cesur desenlererenk veren bitkisel boyalar, özeldüğümleme sistemi ve Tibet yünüüzerinde önemle durulan noktalardır.

Tibet halılarının son yıllarda sahipolduğu değerin artması, kullanılanboyaların bitkisel olmasından kaynaklanmaktadır.

Tüm dünyada organikürünlere karşı artan ilgi, Tibethalılarına olumlu bir dönüş sağlamıştır.

Qinghai, Tibet halılarının ana vatanıolmasına rağmen uluslararası pazardayeterince aktif bir

bölge olarakkabul edilmez.

Bunun yanı sıraNepal, Tibet halılarıyla girdiği ihracatpazarındaki payını her yıl arttırmayadevam etmektedir.

Nepal’dedokunan Tibet halıları, Tibet veQinghai’de dokunan halılar ilehemen hemen aynıdır.

1980’li yıllardan itibaren İngiliz halışirketlerinin desteği ile kalitesi yükseltilenTibet halıları, artık tüm dünyadabilinen ve ilgi çeken bir ürün halinegelmiştir.

Qinghai Carpet Group’un gelişiyle başlayan canlılık

Qinghai Carpet Group kurulduktan sonra Tibet halı pazarında büyük bir hareketlilik yaşanmıştır.

Gelenekselhalı üretiminde köklü yenilikler yapanve dış pazara yönelik olarak tasarımlardave kullanılan renklerde yeniarayışlara giren Qinghai CarpetGroup, Tibet halılarının dünyayayayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Parlak, doğal ve renklerin belli birahenk içinde olduğu yeni ürünler,tüm dünyada ilgiyle karşılanmış veTibet halılarının ünü giderek yayılmıştır.

Her yerde olduğu gibi Tibet’te de dışpazarın beklentileri, özgün renk vemotiflerin asimile edilmesine nedenolmuş ve geleneksel çizgilerden uzaklaşılmıştır.

Ancak buna rağmen,temel Tibet üslubu hala kendini korumaktave bugün dünyanın her yerindeTibet tarzı halılar, kendi isminitaşıyan koleksiyonlarla varlığınıdevam ettirmektedir.

Tibet’in esrarengiz coğrafyası, o coğrafyayaait bir kültürün doğurduğumotiflerle bugün tüm dünyada bilinenve sürdürülen bir akımın öncüsüolmuş ve son durağını Tibet halılarındabulmuştur.

Bu Haberi Paylaş : FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailtumblrRedditDiggStumbleUponflattrbuffer