HALI ELYAFININ KÖKLÜ İSMİNDEN ZEMİN FUARI’NDA BÜYÜK GÖSTERİ

Hulusi Uğur: “Fuara genel olarak bakmamız gerekirse, farklı kültürlerden birçok tedarikçive ithalatçı ile geniş kapsamlı görüşmeler yapma şansımız oldu. Bu görüşmelerinileriki dönemde ihracat olarak geri döneceği düşüncesindeyiz.”

HALI ELYAFININ KÖKLÜ İSMİNDEN ZEMİN FUARI’NDA BÜYÜK GÖSTERİTürkiye’nin ilk polipropilen elyaf üretimtesisleri olan Bursa Orhangazi’dekifabrikasında ürünlerini çeşitlendirerek,müşterilerine 1974 yılındanberi hizmet veren Elsan Elyaf,elyaf üretimi konusunda Türkiye’ninköklü ve öncü firmalarından biri.

Dergimiz için 19-22 Mayıs tarihlerindeİstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen11. Uluslararası Zemin Fuarı’nıdeğerlendiren Elsan Elyaf’ın GenelMüdürü Hulusi Uğur, ürünleri ve sektördekison gelişmeler hakkında dadüşüncelerini paylaştı.

Öncelikle, 11. kez düzenlenen ZeminFuarı’nın, yerli ve yabancı ziyaretçilereürün gamındaki gelişmeler veyenilikler hakkında bilgi vermek vesergilenen ürünlere yönelik kapsamlıolarak görüşmeler yapmak açısındanoldukça olumlu geçtiği düşüncesindeyim.

Beklentiler açısından bakacak olursak,uzun süredir hammadde fiyatlarındakiartışın piyasalara etkisini biliyorduk.

Bu yansımaları fuar ziyaretindekisakinlik ile tekrar hissettik.

Bizler, üretici olarak hammaddefiyatlarındaki dalgalanmayı ürünlerimizeyansıtmak durumundayız, dolayısıylasadece bizlerin değil tedarikçilerinde aynı şekilde bu dalgalanmadanetkilendiğini düşünüyoruz.

Fuara genel olarak bakmamız gerekirise, özellikle Irak, İran, Suriye veSuudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerininyanı sıra İngiltere, GüneyAfrika, Makedonya, Yugoslavya,Slovakya ve Ukrayna gibi farklı kültürlerdende birçok tedarikçi ve ithalatçıile geniş kapsamlı görüşmeleryapma şansımız oldu.

Bu görüşmelerin ileriki dönemdeihracat olarak geri döneceği düşüncesindeyiz.

Bizlerin buradaki en büyük avantajı, tüm ürünlerimizin tamamen kendiüretimimiz olmasıdır.

Yabancı tedarikçiler,fabrika standartlarına büyükönem vermektedir.

Örneğin atık sutesisinden arıtmaya, yangın söndürmesisteminden iplik bobinlerininağırlığına kadar tüm detaylarıöğrenmek istiyorlar.

Fabrikanınkonumu, sektördeki yeri ve kaç yıldırüretimde olduğu gibi detayların daileriye yönelik yatırımlar açısındanönemini bir kez daha anlamış olduk.

Elsan Elyaf olarak sektöre sunduğumuzürünlere gelince, kamgarn ipliküretim bölümümüzde el örgü iplikleri,halı iplikleri, filtre iplikleri ve dokumaipliklerimiz mevcut olmakla birlikte,müşterilerimizin taleplerine görefason iplik üretimimiz de bulunmaktadır.

İplik üretimimiz olduğu için battaniye,masa örtüsü, yatak örtüsü gibi evtekstili imalatımız da aynı şekildedevam etmektedir.

Asıl işimiz olan elyaf imalatı konusunda3-100 denye aralığında üretilenelyaf, 30-150 milimetre boyundakesilmekte ve müşterilerimizden gelentalep doğrultusunda akrilik, yün gibikarışımlarda kullanılmaktadır.

2011 yılı içerisinde ince denye elyafimalatına başlamayı hedeflemekteyiz.İmal edeceğimiz bu yeni ürünümüztemizlik ve hijyen ürünleri alanındakullanılacaktır. Ayrıca halenüretmekte olduğumuz “beton elyafı”adlı ürünümüzü de daha yaygın halegetirmeyi hedefliyoruz.

Zemin döşemeleri konusunda ise,keçe tabanlı bukle halı, rip halı, yolluklar,desenli rip, mega rip ve paspashalı imalatımız devam etmektedir.

Fiyatı Baz Alan Tercihler Sektörde Ciddi Bir Sorun Oluşturuyor

Her geçen yıl duvardan duvara halı ürünlerinde ülke genelinde talep azalması görülmektedir. Ayrıca halı sektöründe müşterilerimizin kalite ve gramajı değil fiyatı baz alarak ürün tercihlerini yapmaları ciddi bir sorun oluşturmaktadır.

Firmamız kalitedenödün vermeden üretmekte olduğuürünleri, ekonomik fiyatlara arz ederekve güvenilir firma gibi özelliklerimizikullanarak piyasadaki yerinidaha da sağlamlaştıracaktır.

Bu yılki Zemin Fuarı’nda olduğu gibi,Türkiye’de yapılan fuarların büyükbir bölümüne yer döşeme halılarınıda biz temin etmekteyiz.

Bu Haberi Paylaş : FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailtumblrRedditDiggStumbleUponflattrbuffer