OTEL HALILARI

Günümüzde halı ve halı ürünleri sadece evlerde değil işyerlerinde ve kamuya açık yerlerde de yoğun bir şekilde kullanılıyorlar. Bu kamuya açık yerlerin başında ise oteller geliyor. Otellerde halı kullanımı öylesine yaygınlaştı ki artık bir otelin prestijini belirleyen unsurların arasında sahip olunan halıların kalitesi de yer alıyor.

Bir zemin kaplaması türü olarak halı ve halı ürünleri günümüzde otellerin vazgeçilmez parçaları haline geldiler. Artık hemen hemen tüm oteller zemin kaplaması olarak halıya öncelik veriyorlar. Kullanılan halının kalitesine bağlı olarak otelin prestiji ve saygınlığı da artıyor. Bu çalışmada otellerde kullanılan halılara değindik ve hem otellerde halı kullanımının faydalarını hem de otel halılarının genel niteliklerini masaya yatırdık.

Mekâna Göre Halı Seçimi

Oteller insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerdir ve buralarda kullanılan halıların kirlenmesi kaçınılmazdır. Özellikle restoran ve bar gibi yerlerde yere yiyecek ve içecek dökülmesini önlemek mümkün değildir. Dolayısıyla bu gibi mekânlarda çoğunlukla leke tutmama özelliğine sahip halılar tercih edilirler. Kirliliğin üst seviyede olduğu yerlerde bu tür halıların kullanılması hem temizlik sıklığını azaltır hem insan enerjisinden tasarruf yapılmasını sağlar hem de uzun vadede işletmeci için daha ekonomik sonuçlar doğurur.

Lobi ve koridor gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde de genellikle koyu renkli ve bol desenli halılar tercih edilirler. Koyu renkli ve desenli halılar açık renkli ve sade görünümlü halılara göre kiri ve lekeleri saklamakta daha başarılıdırlar. Toplantı ve konferans salonu gibi ferahlık hissi yaratılmak istenen yerlerde açık renkli ve desensiz halılar serilirken kirlenmenin yoğun olduğu yerlerde lekeleri daha az görünür kılmak için koyu renkli ve bol desenli halılar kullanılırlar.

Otellerde kullanılan halıların sağlamlığı ve dayanıklılığı da önemlidir. Bir oteldeki insan trafiği her yerde aynı değildir. Buna göre otelin farklı bölümleri için farklı türde halılar tercih edilmesi kaçınılmazdır. İnsan trafiğinin yoğun olduğu lobi gibi mekânlarda aşınmaya karşı dirençli olmayan bir halının kısa sürede yıpranacağını tahmin etmek zor değildir. Bu durum hem estetik olmayan bir görüntü yaratır hem de ekonomik açıdan işletmeci üzerine ekstra yük binmesine sebep olur. Bu yüzden insan trafiğinin çok olduğu mekânlarda işletmeciler tarafından genellikle polyamid (naylon) iplikten yapılan sağlam ve dayanıklı halılara yer verilirler.

otel_0

Otellerde Halı Kullanımın Faydaları

Otellerde halı kullanımının faydalarının başında sıcak ve samimi bir ortam yaratılması gelir. İnsanlar kaldıkları otelde evlerinin huzur veren ortamını bulmak isterler ve konforlu bir mekânda zamanlarını geçirmeyi tercih ederler. Halı ile kaplı mekânlar hem huzur ve güven veren bir atmosfer yaratır hem de insanların kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlarlar. Sadece parke veya mermer gibi malzemelerle kaplı yerler ise soğuk bir atmosfer yaratır ve müşterilerin huzursuz olmalarına yol açarlar. Bu yüzden otellerde, bakımları zor ve zahmetli olsa da, halı kullanımı yaygındır. Hatta ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı otellere not verirken halı kullanımını da göz önünde bulundurur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın puanlama sistemine göre işletmeye, bina içindeki mekânlarda “özel dokuma amblemli halı” kullanıldığında 6 puan, “yün halı” kullanıldığında 4 puan, “sentetik halı” kullanıldığındaysa 2 puan verilir. Yani halı kullanımına ve hatta halının kalitesine bağlı olarak otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı not değişir. Halı ne kadar kaliteli olursa otelin aldığı puan da o kadar artar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu puanlaması oteller için çok önemlidir. Bu yüzden hemen hemen bütün otellerde mekânların büyük çoğunluğu halıyla kaplanır. Otelin bütçesine ve hitap ettiği müşteri profiline göre kullanılan halının kalitesi de değişir.

Ayrıca otel halılarının kullanıcı maliyeti de oldukça düşük seviyededir. Araştırmalara göre otel halılarının döşenme sürecindeki toplam kullanıcı maliyeti, diğer sert zemin döşemelerine göre %25’e varan oranda daha azdır.

Otel halılarının kolayca döşenmeleri ve hemen hizmete sunulabilmeleri sert döşemelere göre bir başka üstünlükleridir. Bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanabilmektedir.

Bunlara ek olarak otel halılarının sesi ciddi oranda absorbe ettiklerini de vurgulamak gerekir. Yapılan araştırmalar, halının sert zemin döşemelerine göre atmosferik gürültüleri 10 kat daha fazla emdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle ayak sesleri ve yankılanmalar, halı döşeli yerlerde minimum seviyede hissedilir.

Otellerde halı kullanımı müşterilerin güvenliğinin sağlanması açısından da önemlidir. Sert zeminlerde düşme ihtimali, halı kaplı zeminlere göre daha fazladır. Ayrıca halı kullanımı olası bir düşmede yaralanma riskini önemli oranda azaltır.

Halı ve halı ürünleri, ısı yalıtımı sağlamalarıyla da dikkat çekerler. Yoğun bir şekilde halı kullanılan bir otelde %5’e varan enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Halı kullanımı sayesinde ısının mekân içerisinde tutulması daha kolay olmaktadır.

Otel Halılarının Nitelikleri

Otellerde kullanılan halıların sadece güzel görünümlü olmaları yeterli değildir. Otel halıları aynı zamanda konforlu, anti-alerjik, anti-bakteriyel ve uzun ömürlü olmalıdırlar. Tabi leke tutmama özelliklerinin olması ve kolay temizlenebilmeleri de halı seçiminde belirleyici olan faktörlerdendir.

Otellerde kullanılan halılar seçilirken güneş ışığına ve yıkamalara karşı renklerini uzun süre muhafaza edecek, güveler tarafından yenemeyecek, kolay kolay alev almayacak, leke tutmama özelliği maksimum seviyede olan ve yüksek basınç ile ezilmelere karşı yapısını muhafaza edebilecek ürünler tercih edilirler. Bu halılar genellikle yumuşak yüzeylere sahip olup temiz görünümlerini uzun süre koruyabilirler.

Otel halılarıyla ilgili en temel sorun ise hijyendir. Unutulmamalıdır ki çok sayıda insan ayakkabılarıyla bu halıların üzerinden geçecektir. Bu yüzden halı alırken anti-bakteriyel halıların tercih edilmesi mantıklı bir seçim olarak değerlendirilmektedir. Nitekim bugün itibariyle otelde kalan insanların da en çok önem verdikleri konular temizlik ve hijyendir.

Ayrıca halı seçilirken otelin genel konsepti de göz önünde bulundurulur. Kimi oteller modern bir görünüme sahipken kimilerinde otantik bir atmosfer vardır. Halı seçiminde bu tarz ve stil farklılıkları işletmeci tarafından mutlaka değerlendirmeye alınır. Tabi oteldeki eşyalarla halıların renklerinin ve desenlerinin uyumu da son derece önemlidir.

İşletmeciler otel odalarında 800-1000 gr/m2, koridorlarda 1000-1200 gr/m2 hav ağırlığına sahip halılar kullanırken genel kullanıma açık alanlarda 1400 gr/m2 seviyesinde veya daha üst seviyede ürünler tercih ederler. Otel halılarının elektrostatik yükleme oranıysa çoğunlukla 2 kilovatı geçmez. Bu halıların ısı direnci de 0,10 K/W ile 0,17 K/W arasında değişir.

Öte yandan halının türü ve nitelikleri ne olursa olsun otel halılarının temizliğine büyük özen gösterilir. Hem lekelenen yerlere yönelik noktasal temizlik hem de halının tümünü kapsayan süpürme ve yıkama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilir. Zira otel gibi çok sayıda insanın aynı anda kaldığı yerlerde zeminin ve dolayısıyla halıların temizliği hayati önem taşır. Otelin prestijini belirleyen unsurların başında işletmecinin bu konuda gösterdiği hassasiyet gelir.

otel_4

Halı Seçiminde Dikkat Edilen Hususlar

Bir otele halı seçerken ürünün hem kullanım yerine uygun olmasına hem de işlevsel ihtiyaçlara cevap verebilmesine özen gösterilir.

Otellerde çoğunlukla duvardan duvara halılar kullanılır. Bu tür halılar özellikle kontrat uygulamalarında ön plana çıkarlar. Bu yüzden otel gibi mekânlarda kullanılan halılara kontrat halıları da denir. Günümüzde kontrat halıları yüksek teknolojiyle ve geniş bir ihtiyaç yelpazesine cevap verecek özelliklerde üretilirler.

Otele halı alımı ise farklı halı türlerinin nitelikleri hakkında belirli seviyede bilgi sahibi bir kişi tarafından ve tercihen bir uzmanın desteğiyle yapılır. Halı seçiminde kalite-maliyet karşılaştırması da işletmeci tarafından dikkatli bir şekilde gerçekleştirilir. Gerekli analizleri yaparak ve halı konusunda uzmanlığı olan profesyonellerin yardımını alarak uzun vadede kazançlı olacak şekilde halı seçiminin yapılması mümkündür.

Bir otelde yangın ihtimaline karşı alınacak önlemler de daima göz önünde bulundurulur. Bu noktada halı seçimi önem kazanır. Bilindiği gibi her halı belirli bir ısı seviyesinden fazlasına maruz kalınca alev alır ve yanar. Ancak halının tutuşma ihtimali ve alevin yayılma hızı halının özelliklerine göre farklılık gösterir. Halı seçimi yaparken bu konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapmak ve alınması planlanan ürünün yanma eşiğini göz önünde bulundurmak faydalı sonuçlar doğurur.

Tekerlekli araçların kullanıldığı mekânlarda da halının hav yüksekliği önem kazanır. Örneğin otelde kalan insanların önemli bir kısmının tekerlekli bavulları vardır. Yerdeki halının bu bavulların yürütülmesini engellemeyecek nitelikte olması gerekir. Aynı şekilde servis araçlarının kullanıldığı restoran gibi mekânlarda da halının hav yüksekliğinin göz önünde bulundurulması akıllıca bir yaklaşım olur.

Otellerde duvardan duvara halı döşenirken ise mekânın niteliklerine göre iki farklı yöntem uygulanır. İnsan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde doğrudan yapıştırma yöntemi tercih edilir. Daha fazla konfor beklenen ve ses yalıtımının arttırılmak istendiği yerlerdeyse halı, bir altlık üzerine döşenir.

Günümüzde halı ve halı ürünleri sadece evlerde değil işyerlerinde ve kamuya açık yerlerde de yoğun bir şekilde kullanılıyorlar. Bu kamuya açık yerlerin başında ise oteller geliyor. Otellerde halı kullanımı öylesine yaygınlaştı ki artık bir otelin prestijini belirleyen unsurların arasında sahip olunan halıların kalitesi de yer alıyor. Ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı zemin kaplaması olarak halı kullanan otellere yüksek not vererek adeta halı kullanımını teşvik ediyor.

Otel halılarının içinde bulundukları mekâna sıcak ve samimi bir hava verdikleri bugün iyi bilinen bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu yüzden ister küçük ister büyük olsun artık tüm otellerde halı kullanımına rastlanıyor. İnsanlar oteldeyken de evin verdiği huzur ve güven hissine sahip olmak istiyorlar ve bu noktada halı kullanımı insanlar üzerinde son derece olumlu etkiler doğuruyor.

Bugün itibariyle halı ve halı ürünleri otellerin vazgeçilmez unsurları haline gelmiş vaziyetteler. Zemin kaplaması olarak halı kullanmayan bir otel düşünmek mümkün değil. Bu yüzden kimi halı üreticisi firmalar otellerin ihtiyaçlarını karşılayacak halılar üretmek için üretim kapasitelerini arttırma eğilimindeler.

Bilindiği gibi turistik bir merkez olan ülkemizde otel sayısı son derece fazla. Dolayısıyla otel halıları piyasası da sanılandan daha büyük ve gittikçe daha da gelişme eğiliminde. Turizmin her geçen gün geliştiği ve insanların ulusal ve uluslararası çapta hareketliliğinin hızla arttığı dünyamızda otellere duyulan ihtiyacın da artacağını öngörmek zor değil. Elbette ki otel sayısı çoğaldıkça otellere yönelik ürün ihtiyaç listesi de kabarıyor. Bu ihtiyaç listesinde otel halıları da önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple halı sektörünün bu alanda daha uzun süre aktif olacağını ve otel halısı üreticilerinin çalışmalarına hız vereceklerini öngörmek hiç de zor değil. Görünen o ki otel halısı piyasası önümüzdeki dönemde büyüme hızını daha da arttıracak ve üretim kapasitesini daha üst noktalara taşımayı başaracak.

Bu Haberi Paylaş : FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailtumblrRedditDiggStumbleUponflattrbuffer